Комісія партійного контролю

Комісія партійного контролю (КПК) – постійний контрольно-ревізійний орган партії, який контролює та перевіряє дотримання вимог статуту, програмних документів, партійної дисципліни та етики членами партії, її статутними органами та керівництвом. Комісія підзвітна та підконтрольна виключно з’їзду партії. До її складу входять голова та 6 членів, обрані на з'їзд партії шляхом рейтингового голосування. Комісія розробляє проект Кодексу партійної етики, розглядає внутрішньопартійні спори, ухвалює рішення про усунення порушень у діяльності статутних органів партії та їхнього керівництва і керівництва партії, скасовує рішення керівних виконавчих органів партії (Президії партії, Рад первинних, місцевих, обласних організацій) та її керівних осіб у разі порушення ними Статуту, програми партії чи законодавства. КПК поновлює в партії осіб, членство яких було неправомірно припинене.

Спільно з Президією партії може скасувати рішення керівного представницького органу будь-якого структурного утворення партії, ухвалює рішення про припинення повноважень керівних виконавчих органів чи керівних осіб структурних утворень партії. КПК роз’яснює застосування окремих положень Статуту партії.